06 مه

محققان از شناسایی یک آسیب پذیری خطرناک در فایروال نرم افزار امنیتی شرکت سوفوس خبر داده اند. این شرکت برای حل مشکل مذکور یک وصله اضطراری عرضه کرده است. به گزارش گروه امنیتی امپراطور به نقل از زددی نت، شرکت سوفوس خود وجود این مشکل را تأیید کرده…