مقدمه دوره

دوره +Security کامپتیا با هدف آموزش مبانی امنیت به کلیه متخصصین فن آوری اطلاعات ایجاد گردیده است.

 • یکی از نقاط تمرکز دوره بر روی واژگان و اصطلاحات فنی امنیت و همچنین آشناسازی متقاضیان با انواع تهدیدات امنیتی سیستم ها می باشد .
 • بسیاری از مدارک بین المللی ، +Security را به عنوان پیشنیاز مدارک خود و برخی آن را به جای یک آزمون در سری آزمون های خود محسوب می نمایند. به عنوان مثال مدرک +Security به عنوان یکی از آزمون های انتخابی در سری MCSE 2003/MCSA 2003 در گرایش امنیت توسط مایکروسافت پذیرفته می گردد .

مزایای دوره

 • دريافت مدرک بين المللی کامپتيا – Certificate & Transcript
 • دريافت کارت شناسايی کامپتيا – Wallet Card
 • امکان استفاده از لوگوی کامپتيا
 • موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تائيد کامپتيا
 • دريافت حقوق بيشتر
 • اثبات دانش فنی و عملی در زمينه کار مقدماتی با شبکه
 • کسب دانش فنی و عملی لازم جهت اخذ مدارک بالاتر شبکه
 • دستيابی به بخش ويژه سايت کامپتيا جهت دارندگان مدارک و امکان دريافت لوگوها و مشاهده وضعيت مدرک

مخاطبین دوره

 • مدیران پایگاه داده های مایکروسافت در سازمان ها
 • کلیه افراد علاقه مند به مباحث مدیریت پایگاه داده

پیش نیاز دوره

 • آشنايی کافی با مباحث شبکه در حد Core مايکروسافت (حداقل دوره های client و Server از سری مايکروسافت) ،آشنايی کافی با اينترنت،آشنايی کافی به زبان انگيسی .
 • از آنجا که اين دوره خود پيشنياز ساير دوره های امنيت شبکه می باشد،نياز به پيشنياز تخصصی خاصی در زمينه امنيت شبکه نداشته و بهترين نقطه شروع برای ورود به عرصه مدارک تخصصی امنيت شبکه می باشد.

سرفصل دوره

 1. General
 2. Security
 3. Concepts
 4. Identifying
 5. Potential Risks
 6. Infrastructure and
 7. Connectivity
 8. Monitoring Activity and Intrusion Detection
 9. Implementing and Maintaining a Secure
 10. Network Securing the Network and Environment
 11. Cryptography
 12. Basics,
 13. Methods, and
 14. Standards Security Policies and Procedures
 15. Security
 16. Administration

ساعت و هزینه کلاس

تعداد ساعت : ۳۰
شهریه : ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال