05 مه

باج افزار Shade برای اولین بار در اواخر سال 2014 مشاهده شد، این باج افزار که با نام های Troldesh یا Encoder.858 گسترش یافته بود از طریق پیوست های ایمیل مخرب توزیع می شد. به گفته برخی محققان امنیتی اعتقاد بر این بود که مبدا باج افزار از…