مقدمه دوره

صنعت وایرلس روز به روز در حال گسترش است. اما متاسفانه، تنظیمات امنیتی که در تجهیزات وایرلس پیاده سازی شده است اغلب دچار مشکلاتی است و در نتیجه، آنها را آسیب پذیر می‌کند. در عمل بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها هنوز از شبکه‌های وایرلس آسیب پذیر استفاده می‌کنند این به علت کمبود آگاهی امنیتی یا درک نامناسب از ریسک‌ها است.

دوره WiFu (Wireless Attacks) برای سازماندهی و تشریح حملات مربوط به وایرلس طراحی شده است و با استفاده از ابزارها و تکنیک‌ها، درک خوبی از نا امنی‌های وایرلس را به مخاطبان می‌دهد.
این دوره برای تست کننده‌ها طراحی شده است تا بتوانند حملات مختلف وایرلس را انجام دهند. در این دوره دانشجویان با شبکه‌های وایرلس و حملات و ابزارهای مختلفی که برای آن انجام می‌شود، آشنا می‌شوند.
 

پیشنیاز دوره

PWB

سرفصل دوره

IEEE 802.11
Wireless Networks
Packet and Network Interaction
Getting Started
Linux Wireless Stack and Drivers
Aircrack-ng Essentials
Cracking WEB with Connected Clients
Cracking WEP via a Client
Cracking Clientless WEP Networks
Bypassing WEP Shared Key Authentication
Cracking WPA/WPA2 PSK with Aircrack-ng
Cracking WPA with JTR and Aircrack-ng
Cracking WPA with coWPAtty
Cracking WPA with Pyrit
Additional Airecrack-ng Tools
Wireless Reconnaissance
Rogue Access Points

ساعت و هزینه دوره

تعداد ساعت : ۲۴
شهریه : ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال