مقدمه دوره

با گسترش تقاضا برای دارا بودن تخصص های سرممیزی استاندارد کنترل و تخصص های امنیتی ، CISA به عنوان یک مدرک مرجع توسط اشخاص و سازمان ها شناخته شده است . مدرک CISA به منظور الزام کنترل امنیت سازمان ها و موسسات در سراسر جهان و به عنوان یک شاخص مرجع در زمینه سرممیزی و کنترل سيستم های امنيتی توسط سازمان ها و ارگان ها شناخته شده است

مزایای دوره

دريافت مدرک بين المللی CISA
امکان استفاده از لوگوی CISA
موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تائيد
دريافت حقوق بيشتر
اثبات دانش فنی و عملی
مورد تاييد انستيتوی استانداردهای ملی آمريکا يا ANSI-American National Standards Institute

مخاطبین دوره

مشاورين امنيت
مديران حراست سازمان ها
مسئولين امنيت IT
مديران ارشد سازمان ها ، مديران IT
مميزين سيستم های تضمين و کنترل کيفيت

پیشنیاز دوره

+ Security

ساعت و هزینه دوره

تعداد ساعت : ۴۰
شهریه : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال