دوره CEH

مقدمه دوره

با توجه به
پیشرفت علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات و در پی آن گسترش روز افزون
استفاده از تکنولوژی اطلاعات ، جهان به سوی به کارگیری هر چه بیشتر این
تکنولوژی پیش می رود که از پی آمدهای بارز آن می توان به پروژه های دولت
الکترونیک و بانکداری الکترونیک اشاره نمود ، تا جایی که امروزه اکثر
شرکتها و سازمانهای فعال ، به تکنولوژی اطلاعات رو آورده و همگام با آن
پیش می روند.

از آنجا که هر روزه به تعداد افراد باهوش و مخرب که
سعی در استفاده سوء از تکنولوژی اطلاعات دارند افزوده می گردد ، موفقيت
استفاده از تکنولوژی اطلاعات منوط به پیشرفت همزمان امنیت تکنولوژی
اطلاعات می باشد . برای مقابله با این افراد نفوذگر و Hacker ، مهمترين
امر کشف راههای نفوذ به شبکه و سپس به کارگيری روشهای جلوگیری از آن می
باشد.

آزمون و مدرک بين المللی CEH مخفف Certified Ethical Hacker
متعلق به EC-Council يا International Council of Electronic Commerce
Consultants می باشد .اين سازمان که در نيويورک آمريکا قرار دارد شامل
گستره وسيعی از اعضا در سراسر دنيا می باشد. تاسيس اين سازمان با استناد
به اين واقعيت صورت گرفته است که دنيای فن آوری اطلاعات به سوی تجارت
الکترونيک در حال حرکت می باشد و لذا مدارک و دوره های EC-Council نيز بر
اساس ترکيب تجارت و آموزش تکنيکال و ايجاد بستر مناسب جهت دستيابی به يک
کسب و کار موفق بنا نهاده شده است.اين مدارک بر اساس ابعاد انکار ناپذير
e-business از جمله open standards, scalability, availability و security
ايجاد گرديده و اين سازمان نماينده شرکتهای بزرگی از جملهMicrosoft ، IBM
، Xerox، SONY، Motorola ، Quantum ، Cisco و Verizon می باشد. در حقيقت
EC-Council در دنيای صنعت صدای جهانی متخصصين تجارت الکترونيک بوده و در
اين راستا گام بر می دارددر دنيای صنعت صدای جهانی متخصصين تجارت
الکترونيک بوده و در اين راستا گام بر می دارد

شرکت EC-Council با
ارائه مدرک Certified Ethical Hacker – CEH یا مدرک هکرهای قانونمند ،
متخصصینی را تربیت می نماید که با روش ها و ابزارهای مختلفی که در عملیات
Hacking مورد استفاده قرار می گيرند آشنا شده و با تکیه بر آن ، سیستم
امنیتی موجود را بررسی و کلیه متدولوژی های تعیین وضعیت امنیت یک سازمان را
توسط تست های نفوذ به کار بسته و وضعیت ایمنی شبکه یک سازمان را تعیین می
نمایند . انجام تست های نفوذ با هدف ایجاد ایمنی ، طبق درخواست سازمان ها
و توسط متخصصین و هکرهای قانونمند ، کاملا قانونی بوده و جزء نیازهای
اساسی هر سازمان و سیستم اطلاعاتی می باشد .

مدرک CEH با استفاده از روش معکوس ساير دوره ها ، روشهای دفاعی را عميقا با استفاده از حمله به سيستمها مورد بررسی قرار می دهد.اين مدرک يکی از معتبرترين مدارک بين المللی در جامعه Security می باشد.

در این راستا موسسه کهکشان نور مفتخر است اعلام نماید با استفاده از مجهزترین امکانات آموزشی و با همکاری اساتید مجرب و دارای مدارک بين المللی ، اقدام به برگزاری دوره تخصصی CEH می نماید.

مزایای دوره

دريافت مدرک بين المللی CEH
امکان استفاده از لوگوی CEH
موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تائيد EC-Council
دريافت حقوق بيشتر
اثبات دانش فنی و عملی در زمينه کار تخصصی در زمينه امنيت شبکه
کسب دانش فنی و عملی لازم جهت اخذ مدارک بالاتر امنيت شبکه
دستيابی به بخش ويژه سايت EC-Council جهت دارندگان مدارک

مخاطبین دوره

متخصصین فن آوری اطلاعات
مدیران شبکه ، متخصصين شبکه و امنيت شبکه
علاقمندان به دوره های تخصصی امنيت

پیش نیاز دوره

جهت آغاز مباحث CEH برخورداری از دانش کافی شبکه و اطلاع از مبانی امنيت شبکه الزامی می باشد:

+Security

تسلط کامل به مباحث شبکه و مفاهيم امنيت اطلاعات

سرفصل دوره

Chapter 1: Introduction to Ethical Hacking
Chapter 2: Footprinting and Reconnaissance
Chapter 3: Scanning Networks
Chapter 4: Enumeration
Chapter 5: System Hacking
Chapter 6: Trojans and Backdoors
Chapter 7: Viruses and Worms
Chapter 8: Sniffers
Chapter 9: Social Engineering
Chapter 10: Denial of Service
Chapter 11: Session Hijacking
Chapter 12: Hacking Web servers
Chapter 13: Hacking Web Applications
Chapter 14: SQL Injection
Chapter 15: Hacking Wireless Networks
Chapter 16: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Chapter 17: Buffer Overflow
Chapter 18: Cryptography
Chapter 19: Penetration Testing

ساعت و هزینه دوره

۹۰۰۰۰۰۰ ریال